במחקרים קודמים מצאו כבר שחסרים קוגניטיביים וחריגות בתנועות העיניים מהוות ביטויים קליניים מוקדמים במחלת פרקינסון שניתנים לזיהוי. הבנה של הקשר בין פנוטיפים אלו עלולה לשפוך אור על המסלולים האנטומיים האחראים על תופעות אלו, מה שיכול לעזור בחיפוש אחר סמנים פשוטים של נוירו-דגנרציה מוקדמת שניתנים לבדיקה באופן לא-פולשני. במחקר חדש שנערך ב-The Chinese University of Hong Kong בהונג קונג, ביקשו החוקרים לבחון את הקשרים בין פרמטרים של תנועות עיניים ותפקוד קוגניטיבי רב-תחומי במטופלים עם מחלת פרקינסון ללא שיטיון.

במחקר חתך מסוג מקרה-ביקורת בקרב מטופלים עם מחלת פרקינסון ללא שיטיון, משתתפים עברו מבחנים קוגניטיביים כלליים ומבחנים של תחומים קוגניטיביים ספציפיים, יחד עם מטלה של חיפוש חזותי תוך כדי מעקב אחר תנועות העיניים בכדי לאפיין פרמטרים של תנועות עיניים.

החוקרים גייסו למחקר 62 מטופלים סיניים עם מחלת פרקינסון ללא שיטיון ו-62 משתתפים המתואמים במין, גיל ושנות השכלה כקבוצת ביקורת. בקבוצת המחלה היו ביצועים גרועים יותר במספר מטלות קוגניטיביות, והם גם הציגו משרעת סקדית (saccadic) קטנה יותר. נמצאו קורלציות שליליות בין משך קיבעון המבט לבין הביצועים במטלות של שטף ורבאלי סמנטי, ומטלות של זיכרון חזותי וורבאלי, אך לא נמצא אפקט ממתן על קורלציות אלו עקב נוכחות של מחלת פרקינסון. חסר כולינרגי משותף באזורים הטמפורליים והפריאטליים יכול להסביר את הקורלציות שנמצאו במחקר. היעדר קשר עם מטלות שהיו בעיקרן פרונטליות-מנהליות יכול לרמוז על הספציפיות של הקורלציות הנ"ל.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שקבעון מבט ממושך יותר קשור לביצועים גרועים יותר במטלות של שטף ורבאלי סמנטי, ומטלות של זיכרון חזותי וורבאלי במטופלים עם מחלת פרקינסון ללא שיטיון, למרות שקורלציות אלו לא היו ספציפיות. השימושיות הקלינית של פרמטרים של תנועות העיניים כסמן מוקדם של הדרדרות קוגניטיבית במחלת פרקינסון דורשת בדיקה נוספת במחקרים ארוכי-טווח.

מקור:

Wong, Oscar WH et al. Eye movement parameters and cognitive functions in Parkinson's disease patients without dementia. Parkinsonism & Related Disorders , July 2018. Volume 52 , 43 - 48