כאב הינו תסמין נפוץ ומתיש במחלת פרקינסון אידיופתית. במחקר חדש שנערך ב-University of Sheffield באנגליה, ביקשו החוקרים לחקור את השכיחות של כאב בכלל ושל כאב נוירופתי פריפרי (peripheral neuropathic pain, PNP) בפרט במחלת פרקינסון אידיופתית, ולברר מהי ההשפעה של PNP על איכות חיים.

מטופלים עם מחלת פרקינסון אידיופתית ומשתתפים מתואמים בגיל ומין כקבוצת ביקורת עברו הערכה של כאב כולל לפי ה-King's Parkinson's Pain Scaleי(KPPS).יPNP הוערך באמצעות ה-Neuropathy Screening Instrumentי(MNSI). איכות חיים הוערכה באמצעות ה-36-Item Short Form Surveyי(SF-36).

51 מטופלים ו-51 מקרי ביקורת מתואמים בגיל ומין גויסו למחקר. השכיחות של כאב כללי היה דומה בין שתי הקבוצות (88.2% בהשוואה ל-64.1%; p=0.487). אולם, מטופלים עם מחלת פרקינסון אידיופתית היו עם ציוני KPSS גבוהים יותר בתחומים של כאב תנודתי (4.9±6.9 בהשוואה ל-1.1±2.6 ; p<0.001), כאב לילי (6.6±7.5 בהשוואה ל-1.7±4.2 ; p<0.001), וכאב באזור הפה ובפנים (0.6±2.0 בהשוואה ל-0.0±0.0 ; p=0.040) בהשוואה לקבוצת הביקורת. לאחר תיקון לגיל, מין, משך המחלה וציון KPSS כללי, נמצא קשר שלילי בין PNP לבין הציון בתפקוד הפיזי (בטא -0.290, p=0.036), ציון בהגבלות ביכולת התפקוד הרגשי (בטא -0.319, p=0.032) וציון בתפיסת הבריאות הכללית (בטא -0.342,  p=0.014) ב-SF-36.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שכאב נוירופתי פריפרי הוא שכיח במחלת פרקינסון אידיופתית ומשפיע באופן משמעותי על איכות החיים. הנוכחות של "כאב שורף" מרמז על נוירופתיה בסיבים הקטנים, אך תסמין זה אינו חלק מה-KPSS, ולכן ייתכן שיש צורך לשקול רביזיה של ה-KPSS.

מקור:

Adewusi, Joy K. et al. Peripheral neuropathic pain in idiopathic Parkinson's disease: Prevalence and impact on quality of life; a case controlled study. Journal of the Neurological Sciences , September 2018. Volume 392 , 3 - 7