מחקרים

שימוש בדואדופה לטיפול במחלת פרקינסון מתקדמת במסגרת מרפאות בארה"ב

ג'ל המעיים לבודופה-קרבידופה הוא טיפול חדש ומתקדם למחלת הפרקינסון. בסקירה זו, החוקרים הראו כיצד יש לעשות טיטרציה לטיפול זה במסגרת המרפאה

03.11.2019, 17:43

בשנת 2015 מנהל המזון והתרופות האמריקני אישר את ג'ל מעיים של לבודופה-קרבידופה (LCIG) (הידוע גם כתרחיף אנטרלי לבודופה-קרבידופה בארה"ב) לטיפול בתנודות מוטוריות בחולים עם מחלת פרקינסון מתקדמת. ג'ל המעיים של לבודופה-קרבידופה מספק עירוי רציף של לבודופה וקרבידופה באמצעות משאבה ניידת וצינור ג'ג'ונוסטום אנדוסקופי מלעורי.

לשיטת המתן הזו יש ​​שני יתרונות פרמקוקינטיים על פני קרבידופה/ לבודופה הניתנים פומית. ראשית, לבודופה ניתן בצורה רציפה במקום להינתן לסירוגין, בפעימות. שנית, מתן הלבודופה ישירות לאתר הקליטה שלו בג'ג'ונום עוקף את הקיבה, ובכך נמנעות בעיות התרוקנות הקיבה.

במחקרים קליניים פרוספקטיביים סמויים ובמחקרים תצפיתיים, הוכח כי ג'ל המעיים של לבודופה-קרבידופה מקטין באופן משמעותי את הזמן ה"כבוי" (off), מגדיל את הזמן ה"דלוק" (on) ללא דיסקינזיה בעייתית ומפחית את הדיסקינזיה הכללית.

בהתאם לנהלים במחקרים קודמים, במחקר הקליני המרכזי בארה"ב, התחלת השימוש בג'ל המעיים של לבודופה-קרבידופה וטיטרציה שלו בוצעו במסגרת האשפוז לפי הפרוטוקול הסטנדרטי. יחד עם זאת, התחלת שימוש וטיטרציה של ג'ל המעיים של לבודופה-קרבידופה גמישים יותר בפועל, ובארה"ב כמעט תמיד מתרחשים במסגרת המרפאה ולא באשפוז.

אף על פי כן, קיימת אי ודאות משמעותית בקרב הרופאים ביחס לאופן הטיטרציה של טיפול זה במסגרת המרפאה. סקירה זו שמה לה למטרה לספק הנחיות לגבי שיטות הטיטרציה הקיימות במסגרת המרפאה, כפי שעולה מהספרות הרפואית ועל פי ניסיון הכותבים.

מקור: 

Amjad F. et al. (2019) Advances in Therapy 36(9): 2233–2246.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ג'ל מעיים לבודופה-קרבידופה,  דואדופה,  מחלת הפרקינסון
תגובות